اطلاعات دانش آموزان به سال جدید منتقل شد

با توجه به اتمام سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و آغاز کلاس های تابستانی در برخی از مدارس ، کلیه دانش آموزان در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۰ به پایه بالاتر منتقل شدند.

همچنین مسئول هر پایه می تواند از طریق بخش سوابق تحصیلی ، به کلیه کارنامه های صادر شده در پایه خود طی سال های گذشته دسترسی داشته باشد. این امکان ، علاوه بر ایجاد یک بایگانی کامل از عملکرد دانش آموزان و مدرسه ، ابزار بسیار مناسبی در اختیار مشاوران و مسئولین مدارس قرار می دهد تا بتوانند عملکرد خود را در بازه های زمانی مشابه و در سال های مختلف مقایسه نمایند.

نظرات بسته شده است.