امکان ارسال نتایج از نرم افزار “خوانا” به سامانه کارسنج

با همکاری شرکت طلوع ، امکان ارسال نتایج برنامه تصحیح گر این شرکت(خوانا) به سامانه کارسنج فراهم شد.

نرم افزار خوانا که در تصحیح پاسخبرگ های تستی از دقت بالایی برخوردار است ، در حال حاضر در بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیش از این نیز امکان ارسال مستقیم نتایج از نرم افزار Excel و نرم افزار تصحیح آزمون یار به سامانه کارسنج فراهم شده بود.

نظرات بسته شده است.