معرفی

به وبلاگ کارسنج خوش آمدید.

از آنجا که خدمات کارسنج در حال گسترش است و به زودی تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان  را تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد،  لازم دیدیم  صفحه ای مختص به اطلاعات کارسنج و جدای از صفحه اصلی آن ایجاد نماییم.

در این وبلاگ مسائل مختلف مرتبط با پروژه کارسنج طرح خواهد شد.  تاریخچه ، مباحث تئوریک آموزش و IT که کارسنج بر اساس آنها بنا نهاده شده ، امکانات جدید ، دورنما و خلاصه هر آنچه که به نحوی با این پروژه در ارتباط است.

اگرچه بخشی از این اطلاعات قبلا به صورت اخبار داخلی کارسنج در اختیار مشاوران مدارس قرار می گرفت ، اما به جهت برخی مشکلات و محدودیت ها مناسبتر دیدیم که مطالب به صورت جداگانه مطرح گردد تا برای افرادی که در کارسنج عضویت ندارند نیز قابل استفاده باشد.

با آرزوی ایرانی سرفراز و سرافراز

نظرات بسته شده است.