مدارس عضو

فهرست برخی از مدارس برتر که در حال حاضر از سامانه کارسنج استفاده می کنند را در ادامه مشاهده می کنید.(به ترتیب تاریخ عضویت)

مدارس جدید به تدریج به لیست زیر افزوده خواهند شد:

۱- دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران(منطقه۶)

۲- دبیرستان پسرانه امام جواد علیه السلام(منطقه۱)

۳- دبیرستان نمونه دولتی دخترانه نیکان(منطقه۱۹)

۴- دبیرستان پسرانه سلام ایران زمین(منطقه۲)

۵- دبیرستان دخترانه سلام رسالت(منطقه۴)

۶- دبیرستان پسرانه سلام تجریش

۷- دبیرستان پسرانه سلام یوسف آباد

۸- دبیرستان دخترانه سلام ونک

۹- دبیرستان پسرانه سلام دیباجی(منطقه۳)

۱۰- دبیرستان پسرانه موعود(صادقیه)

۱۱ – دبیرستان پسرانه خاتم(منطقه۶)

۱۲- دبیرستان پسرانه رهیار(مجتمع رهیار – پونک)

۱۳- دبیرستان پسرانه یاسین(منطقه۱)

۱۴- دبیرستان دخترانه سلام فرمانیه

۱۵- دبیرستان دخترانه صبا(پاسداران)

۱۶- دبیرستان سلام زین الدین

۱۷- دبیرستان امام خمینی(ره) – منطقه۱۶

۱۸- دبیرستان پسرانه شیخ مفید(منطقه۱۱)

۱۹-دبیرستان پسرانه مفتاح(مشهد)

۲۰- دبیرستان دخترانه مفتاح(مشهد)

۲۱- مدرسه راهنمایی پسرانه مفتاح (مشهد)

۲۲- مدرسه راهنمایی دخترانه مفتاح (مشهد)

۲۳- دبیرستان پسرانه نصر(مشهد)

۲۴- مدرسه راهنمایی دخترانه شمس توس(مشهد)

۲۶-دبیرستان پسرانه مهر(منطقه۲)

۲۷-دبیرستان نمونه دولتی دخترانه رشد(منطقه۱۶)

۲۸-مدرسه راهنمایی پسرانه اسلام

۲۹-مدرسه راهنمایی دخترانه  سلیمه(منطقه۴)

۳۰-دبیرستان دخترانه شمیم عرفان(منطقه۳)

۳۱- مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی(واحد میرداماد)

۳۲- دبیرستان پسرانه امیرکبیر- منطقه۶

۳۳- مجتمع آموزشی دخترانه آفاق(راهنمایی-دبیرستان) – کرج

۳۴- دبیرستان علامه حلی۲  (استعداد های درخشان)

۳۵- دبیرستان پسرانه مهر آیین

۳۶- دبیرستان پسرانه مفید (شعبه ونک)

۳۷- دبیرستان دخترانه ضحی (منطقه۱)

۳۸-دبیرستان دخترانه ندای زهرا (س) – منطقه۷

۳۹- مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی(واحد فرمانیه)

۴۰-مدرسه راهنمایی پسرانه سپهر معرفت

۴۱-دبیرستان پسرانه سپهر معرفت

۴۲-مدرسه راهنمایی دخترانه سپهر معرفت

۴۳-دبیرستان دخترانه سپهر معرفت

۴۴-مدرسه راهنمایی پسرانه فرجاد

۴۵- دبیرستان پسرانه فرجاد

۴۶- دبیرستان علامه حلی۵(استعداد های درخشان)

۴۷-دبیرستان پسرانه ملاصدرا

۴۸-دبیرستان شاهد مهدیون(منطقه۱۳)

۴۹-دبیرستان پسرانه سلام تبریز

۵۰- دبیرستان علامه طباطبایی ولنجک

۵۱- دبیرستان دخترانه سلام اسلامشهر

۵۲-دبیرستان پسرانه سپهر منطقه۱

۵۳-دبیرستان دخترانه خوارزمی(ایلام)

۵۴-دبیرستان پسرانه تلاش

۵۵-راهنمایی پسرانه رهیار

۵۶-دبیرستان پسرانه سراج(کرمانشاه)

۵۷-دبیرستان دخترانه فاتح(مشهد)

۵۸-دبیرستان نمونه دکتر ترک زاده(مشهد)

۵۹-دبیرستان دخترانه فرزانگان۴(استعداد های درخشان)

۶۰-دبیرستان نمونه هاشمی نژاد۳(مشهد)

۶۱-دبیرستان نمونه مصلی نژاد(مشهد)

۶۲-دبیرستان دخترانه پیام(مشهد)

۶۳-دبیرستان دخترانه فرزانگان۳(استعداد های درخشان – مشهد)

۶۴-دبیرستان سلام ندای اندیشه(منطقه۹)

۶۵- کانون انجمن اسلامی دانش آموزان منطقه ۴

۶۶- دبیرستان دخترانه دانشمند(اردبیل)

۶۷-راهنمایی ندای اندیشه

۶۸-دبیرستان سلام البرز(استان البرز)

۶۹-دبیرستان پژوهش(م۶)

۷۰- دبیرستان نمونه امام حسین(ع) – م۱۸

۷۱- دبیرستان نمونه دخترانه حلی۴ – م۱۳

۷۲-راهنمایی و دبیرستان دخترانه مصباح نور – م۱

۷۳- راهنمایی و دبیرستان نوید صالحین(م۶)

۷۴-دبیرستان دخترانه مهرنامی نوین(م۴)

۷۵- دبیرستان دخترانه ایران سنجش(م۱۳)

۷۶- دبیرستان غیردولتی امام جعفر صادق(ع) -م۹

۷۷-دبیرستان غیردولتی کیان(مشهد)

۷۸-دبیرستان غیردولتی صالحین(اصفهان)

۷۹-دبیرستان مفید۱- م۲