بایگانی برای مرداد, ۱۳۸۹

دبیرستان رهیار به جمع کاربران کارسنج پیوست

دیدگاه‌ها برای دبیرستان رهیار به جمع کاربران کارسنج پیوست بسته هستند

اگر چه رسم کارسنج بر این نبوده و نیست که ورود مدارس به کارسنج را  اینگونه اطلاع رسانی کند ، اما از آنجا که مدیران ، کادر و دبیران  مجتمع رهیار(جناب آقای زندیه و سایر دوستان)  ، اغلب از اساتید ما در دبیرستان نمونه دولتی رشد منطقه ۱۶ تهران بوده اند ، لذا بر خود لازم دیدیم به حکم “من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق” از این طریق مراتب سپاسگذاری از زحمات بی چشمداشت ایشان و نیز ارادت قلبی خویش را به این عزیزان ابراز نماییم.

همچنین خداوند را شاکریم که توانسته ایم به عنوان شاگردانی کوچک ، خدماتی را ارائه نماییم که مورد تائید و استفاده قرار گرفته است.

امید که با راهنمایی هایشان ، هر روز شاهد رشد و ترقی مدارس عضو کارسنج باشیم.