بایگانی برای مهر, ۱۳۸۹

کارسنج به سرور جدید منتقل شد

بدون نظر

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ، تعداد کاربران کارسنج و همچنین میزان استفاده از سیستم به یکباره چندین برابر شد.

ترافیک بالای سایت سبب شد در برخی روزها سیستم نتواند جوابگوی حجم بالای مراجعه کنندگان باشد.

به همین جهت تصمیم گرفته شد که سایت کارسنج به سرور جدید در داخل ایران انتقال یابد که این امر در روز سه شنبه ۲۶ مهر ۸۹ انجام گرفت.