بایگانی برای بهمن, ۱۳۸۹

امکان ارسال نتایج “آزمون یار” به کارسنج

بدون نظر

با لطف خداوند و همکاری مدیر محترم شرکت راهبردهای نوین دانش(آزمون یار) ، امکان ارسال نتایج نرم افزار تصحیح تست آزمونیار به سامانه کارسنج فراهم شد.

به این ترتیب ، مراکز عضو کارسنج که جهت تصحیح اوراق آزمونهای تستی خود از نرم افزار” آزمون یار”  استفاده می کنند ، می توانند نتایج آزمون را به طور مستقیم از آزمون یار به سامانه کارسنج ارسال نمایند.

پیش از این ، مدارس می بایست پس از تصحیح آزمون ، نتایج را به صورت دستی در کارسنج ثبت می کردند.

این امکان در نسخه جدید آزمون یار و تنها برای مدارس عضو کارسنج فعال خواهد بود.