بایگانی برای تیر, ۱۳۹۱

اطلاعات دانش آموزان به سال جدید منتقل شد

دیدگاه‌ها برای اطلاعات دانش آموزان به سال جدید منتقل شد بسته هستند

با توجه به اتمام سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و آغاز کلاس های تابستانی در برخی از مدارس ، کلیه دانش آموزان در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۰ به پایه بالاتر منتقل شدند.

همچنین مسئول هر پایه می تواند از طریق بخش سوابق تحصیلی ، به کلیه کارنامه های صادر شده در پایه خود طی سال های گذشته دسترسی داشته باشد. این امکان ، علاوه بر ایجاد یک بایگانی کامل از عملکرد دانش آموزان و مدرسه ، ابزار بسیار مناسبی در اختیار مشاوران و مسئولین مدارس قرار می دهد تا بتوانند عملکرد خود را در بازه های زمانی مشابه و در سال های مختلف مقایسه نمایند.